Design formy

Pri návrhu designu vstrekovacích foriem vychádzajú naši inžinieri z dlhoročných skúseností, ktoré získali pri konštrukcii viac ako 600 foriem. Pri návrhu používame 3D CAD systémy Unigraphix NX a Solid Edge.

Spojenie skúseností a špičkových 3D CAD a simulačných programov nám umožňuje minimalizovať výrobné náklady formy, ako aj pružne reagovať na požiadavky modifikácie výrobkov od našich zákazníkov.