Validácia formy a dielu

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa medzinárodnej automobilovej normy ISO/TS 16949. Systém riadenia kvality je nastavený v súlade so špecifickými požiadavkami pre riadenie kvality, ktoré sú vyžadované pre automobilový priemysel. Oddelenie kvality zabezpečuje dodržiavanie všetkých kontrolných postupov v zmysle implementovaných metodík APQP a PPAP.

Proces vzorkovania a schvaľovania nových dielov pre sériovú výrobu realizujeme v súlade s požiadavkami zákazníka a štandardov VDA. Okrem pravidelnej kontroly kvality produktu v sériovej výrobe vykonávajú profesionálne vyškolení pracovníci oddelenia tiež procesné a produktové audity v zmysle požiadaviek VDA 6.3 a VDA 6.5.

Oddelenie metrológie disponuje modernými 3D meracími zariadeniami.