Lock

Diel
Forma

Forma

4+4 dutinová forma
 

Výlisok

Veľmi prísne požiadavky na stabilitu procesu
 

Materiál

POM 30 % sklo
 

Dosiahnutý cyklus

28s