Optimalizácia designu dielu

Cieľom optimalizácie 3D modelu plastového dielu je:

  • jednoduchšia a lacnejšia vyrobiteľnosť plastového dielu
  • rýchlejší prístup na trh
  • dlhšia životnosť formy

Postup optimalizácie dielu:

  • zoznámenie sa s funkčnosťou a účelom plastového dielu
  • analýza hrúbky steny a výlisku
  • návrh odformovacích uhlov
  • odhad výrobných cyklov s odporúčaniami na zmenu designu plastového dielu
  • analýza plnenia dutín formy a určenie potencionálnych rizík funkčnosti dielu

Pre optimalizáciu modelu používame simulačný systém Moldex3D.