Podporujeme

Duálne
vzdelávanie

V spolupráci so Strednou Polytechnickou školou v Liptovskom Mikuláši a ďalšími strojárskymi firmami vychovávame odborníkov pre strojárstvo na Liptove

Slovenský plastikársky klaster

Uskutočňuje aktivity k vytvoreniu zmysluplnej spolupráci medzi plastikárskymi firmami na Slovensku

Športový klub v Liptovskom Hrádku

Aby naše deti nesedeli iba pred počítačmi

Komunitná nadácia Liptov

Nadácia, ktorá organizuje verejnoprospešné a sociálne aktivity na Liptove