Manažment hodnoty formy

Pre dlhodobé udržanie hodnoty formy vytvárame pre klienta plán priamo na mieru. Vďaka pravidelnej údržbe foriem a flexibilite pri úpravách jej dutín a technických zmenách sme schopní výrazne znížiť náklady a predĺžiť životnosť formy. Služby ponúkame či už ako benefit pre zákazníkov lisovne alebo samostatne.

Pravidelná údržba

Naplánovaním pravidelnej a prediktívnej údržby formy predchádzame vzniku nepredvídateľných okolností, ktoré môžu viesť k jej nákladnej oprave. Taktiež sa tým zníži čas potrebný na prestoje.

Generálne opravy

Po skončení životnosti foriem ponúkame, v prípade potreby, generálne opravy, ktoré pri nižších nákladoch v porovnaní s výrobou nových foriem dokážu predĺžiť životnosť formy až o 100 %.

Náhradné diely

Dlhodobá spolupráca je pre nás prioritou, preto sme schopní pri zmene rozmerov výrobku upraviť existujúce vložky formy tak, aby zostal zachovaný jej rám, čím výrazne znížime náklady, ktoré by inak vznikli pri výrobe novej formy.

Modifikácie

Pre zákazníkov ponúkame úpravy tvarových častí foriem, pričom analýzou realizovateľnosti expertne posudzujeme riziká plynúce z daných modifikácií. Zákazník získa možnosť úpravy tvaru výlisku v existujúcom nástroji namiesto nutnosti výroby nového nástroja a hlavne expertné odporúčania pre zachovanie jeho funkčnosti a životnosti.

Opravy

Pre zákazníkov ponúkame opravy foriem, pričom využívame našich vyše 25 rokov skúseností s formami a vyše 20 rokov skúseností s lisovaním. Ako súčasť služby ponúkame možnosť skúšok na tušírovacom lise alebo plnohodnotných skúšok na našich vstrekolisoch (link na lisy – modry text).

Mold Management

Ponúkame technický konzulting pre lisovne, kde ponúkame naše know-how z vyše 650 interných projektov a naše skúsenosti s ázijskými dodávateľmi. Poradíme s konštrukciou formy a po dokončení overíme kvalitu formy, aby ste zbytočne nestrácali výrobný čas a optimalizovali proces lisovania už pri konštrukcii nástroja.

V prípade nesplnenia zákazníckých štandardov sme schopní doladiť rozmery alebo vizuálne charakteristiky. Naša spločnosť taktiež garantuje možnosť výroby náhradných dielov, technických modifikácií alebo opráv týchto nástrojov.

Reverzné Inžinierstvo

Chápeme, že občas zákazník nedisponuje 3D dátami potrebnými pre úpravy formy a preto sme schopní mu dáta vyrobiť alebo upraviť, aby odpovedali reálnemu stavu. Zákazník získava benefit flexibilnejšej spolupráce s dodávateľmi a možnosti úplnej a jasnej komunikácie požiadaviek a pochopenia rizík.