Trainee Program

Informácie

Bližšie inforácie o Trainee Programe si môžete pozrieť tu.

Bakalárske a diplomové práce

ESOX umožňuje študentom spracovať záverečné práce (bakalárske alebo diplomové) po predchádzajúcom súhlase vedenia spoločnosti a podpísaní príslušnej dohody medzi Esox spol. s.r.o. a študentom. Záverečné práce, ktorých výsledky budú mať prínos pre spoločnosť, budú finančne odmenené.

Voľné témy záverečných prác:

Zariadenie na testovanie tesnosti vodných okruhov foriem
Zariadenie na otváranie väčších foriem 
Programovanie robota a manipulácia s produktom vo fáze procesu výroby 
Optimalizácia vstrekovacích parametrov – indenty

Kontaktná osoba

Mgr. Mária Seman
Telefón: +421 948 839 210
E-mail: maria.seman@esox-plast.sk