Výhody duálneho štúdia v spoločnosti ESOX

Žiaci získajú nasledujúce benefity:

  • odborná prax a vedomosti v strojárstve
  • rovnocenné rozdelenie vyučovania na praktické (50%) a teoretické (50%)
  • štipendijný bonus 35 - 90 €/mesačne v závislosti od študijných výsledkov
  • príležitosť vyskúšať si prácu na produktoch pre svetové značky, akými sú Porsche, Audi, KTM a mnoho ďalších
  • možnosť finančného bonusu pri zefektívnení pracovného postupu
  • náskok pred rovesníkmi
  • štatút zamestnanca firmy ESOX
  • bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev