ESOX-PLAST s.r.o.

Uhorská Ves 170
03203 Liptovský Ján

Kontakt

Personálna manažérka

Mgr. Mária Seman
Tel: +421 44 5207178, +421 948 839 210
E-mail: maria.seman@esox-plast.sk

Obchodné dopyty

Tel: +421 44 5207150, +421 44 5207152
E-mail: sales@esox-plast.sk

Manažérka ekonomického úseku, konateľka

Ing. Ivica Multáňová
Tel: +42144 5207170
E-mail: multanova@esox.sk

Vedúca úseku logistiky a nákupu

Ing. Paulína Devečková, MBA
Tel: +421 44 5207171
E-mail: paulina.deveckova@esox-plast.sk