ESOX-PLAST s.r.o.

Uhorská Ves 170
03203 Liptovský Ján

Kontakt

Sklad

Tel: +421 44 5207821
Mobile: +421 903 802 218

Vedúci úseku logistiky a nákupu

Ing. Pavlína Devečková, MBA
Tel: +421 44 5207171
E-mail: pavlina.deveckova@esox-plast.sk

Vedúci úseku riadenia ľudských zdrojov

Mgr. Mária Seman
Tel: +421 44 5207178, +421 948 839 210
E-mail: maria.seman@esox-plast.sk

Vedúci ekonomického úseku

Mgr. Matej Lubelec
Tel: +42144 5207131
E-mail: matej.lubelec@esox-plast.sk

Obchodné dopyty

Tel: +421 44 5207150, +421 44 5207152
E-mail: sales@esox-plast.sk