História

1993

 • Vznik firmy ESOX s.r.o, zameranej na výrobu lisovacích nástrojov, v prenajatých priestoroch v Liptovskom Hrádku.

1995

 • Vyrobenie prvej vstrekovacej formy na plasty.

1996

 • Vstup finančného partnera SAEF do spoločnosti.

1998

 • Úspešný exit SAEF zo spoločnosti.
 • Založenie joint venture ESOX-PLAST so spoločnosťou PMT Inc(USA), ktorej zameraním bolo lisovanie výliskov z termoplastov.

2003

 • Odkúpenie podielu PMT Inc v spoločnosti ESOX-PLAST spoločnosťou ESOX s.r.o.

2004

 • Vybudovanie vlastných priestorov ESOX-PLAST v Uhorskej Vsi (1000 m2).

2008

 • Dostavba priestorov nástrojárne v Uhorskej Vsi (2000 m2).

2011

 • Inštalácia prvého robota a automatizovanej výrobnej linky v prevádzke.

2014

 • Rozšírenie priestorov lisovne. Celková plocha priestorov spoločnosti predstavuje 4000m2.

2015

 • Inštalácia prvej výrobnej linky s 2K lisom.

2017

 • Vybudovanie vlastného učňovského strediska pre v rámci systému duálneho vzdelávania.