Ako sa stať štipendistom

Štipendistom duálneho vzdelávania vo firme ESOX sa môžete stať po úspešnom zvládnutí výberového konania, ktoré bude prebiehať v mesiacoch apríl až jún. Kompletný harmonogram konania nájdete nižšie.  


SEPTEMBER - DECEMBER

  • Pohovory uchádzačov so svojimi výchovnými poradcami zamerané na profiláciu na základe ich záujmov, schopností a zručností
  • Rodičovské združenie – poskytnutie informácií rodičom zo strany základných škôl, zástupcov Strednej odbornej školy polytechnickej a zástupcov pozvaných firiem + návšteva burzy stredných škôl
  • Vybraní uchádzači a ich rodičia získajú odporúčanie na návštevu firmy a školy v rámci „Dňa otvorených dverí”, výsledkom čoho bude individuálny pohovor so zástupcami firmy


JANUÁR - MAREC

  • Podanie prihlášok na strednú školu a do systému duálneho vzdelávania spoločnosti ESOX
  • Osobný výberový pohovor s uchádzačom na základe pozvania


APRÍL - JÚN

  • Prijímacie skúšky
  • Podpis učebnej zmluvy a dohodnutie podmienok spolupráce rodičov, žiaka a spoločnosti ESOX

JÚN - JÚL

  • Dodatočné prijímacie kolo na Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši


Pre podrobné termíny harmonogramu výberového konania, prosím, kontaktuje pani Mgr. Máriu Seman.

Dokumenty na stiahnutie