Kontaktná osoba

Kontaktná osoba

Mgr. Mária Seman
Tel.: +421 948 839 210
E-mail: maria.seman@esox-plast.sk

 

Garant duálneho vzdelávania

Ing. Simona Tekeľová, PhD.
Tel.: +421 903 488 187
E-mail: tekelova@esox.sk