Manažment hodnoty formy

Pre dlhodobé udržanie hodnoty formy vytvárame pre klienta plán priamo na mieru. Vďaka pravidelnej údržbe foriem a flexibilite pri úpravách jej dutín kvôli zmene rozmerov výrobku, sme schopní výrazne znížiť náklady a predĺžiť životnosť formy.
 

Pravidelná údržba

Naplánovaním pravidelnej údržby formy predchádzame vzniku nepredvídateľných okolností, ktoré môžu viesť k jej nákladnej oprave. Taktiež sa tým zníži čas potrebný na prestoje.

Generálne opravy

Po skončení životnosti foriem ponúkame, v prípade potreby, generálne opravy, ktoré pri nižších nákladoch v porovnaní s výrobou nových foriem dokážu predĺžiť životnosť formy až o 100 %.

Náhradné diely

Dlhodobá spolupráca je pre nás prioritou, preto sme schopní pri zmene rozmerov výrobku upraviť existujúce vložky formy tak, aby zostal zachovaný jej rám, čím výrazne znížime náklady, ktoré by inak vznikli pri výrobe novej formy.